Att lära utomhus

Nytt månadsbrev om det fysiska lärandet, det som måste ske på platsen man ska lära sig om.

2023-04-25