Undersköterska pratar teckenspråk med äldre man

Unikt projekt ska förbättra omsorgen för äldre döva

Äldre döva är en utsatt grupp i samhället eftersom få anställda inom vård- och omsorgen kan teckenspråk. Därför har det nu startats ett unikt projekt. Ett mobilt hemtjänstteam bestående av personer som behärskar teckenspråk besöker äldre döva i Jönköpings län. Projektet följs av forskare från Jönköping University.

De äldre döva är en utsatt grupp då vården och omsorgen ofta inte är anpassade efter deras behov. Personal inom hälsa och omsorg ser dövhet som ett funktionshinder, men är inte medvetna om att funktionshindret samtidigt format en speciell kultur. Denna omedvetenhet, i kombination med begränsad tillgång till tolkar, gör att döva riskerar att utsättas för behandling de inte gett samtycke till. De riskerar också att få otillräcklig vård och omsorg på grund av kommunikationshinder.

– Tänk dig att inte kunna kommunicera med de som ska hjälpa dig, vilken utsatt situation det måste vara, säger Sofi Fristedt, en av forskarna i projektet.

Läs mer om projektet.

2023-05-16