Folkhögskollärares upplevelser av hinder

Vad upplever folkhögskollärare står i vägen för en bättre situation på folkhögskolan? Folkhögskolläraren Henrik Sundh har redovisat sina resultat av ett praktiknära projekt.

Henrik Sundh

Föreningen för folkbildningsforskning vill genom Projekt praktiknära forskning organisera möten där praktiker diskuterar sina idéer med forskare, för att generera forskningsfrågor lämpade att gå vidare med. Projektet genomförs av och med dem som arbetar i verksamheten, medan föreningen erbjuder handledning av forskare.

Den senaste i raden av stipendiater är Henrik Sundh, som nu har färdigställt sin text Utopia bannlyst men en bättre folkhögskola är möjlig? Folkhögskollärares upplevelser av hinder.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.​Syftet med studien har varit att "bidra till en kartläggning av vilka hinder – det vill säga sådant som står i vägen för en möjlig och bättre situation – som uppfattas existera på en folkhögskola."


2023-05-17