Avhandling om Brunnsvik, Hola och Väddö

Jonas Söderqvist har studerat social rörlighet i en socialt rörig tid.

Omslag avhandling

Nyligen presenterade Jonas Söderqvist vid Uppsala universitet sin avhandling, där han gjort jämförande studier av Brunnsvik, Hola och Väddö folkhögskolor 1906 till 1921.

Intressant att det fanns kvinnor med om än i mindre utsträckning samt att vissa program anpassades efter "kvinnors behov". Vilken effekt hade folkhögskolan på den sociala rörligheten - var man rotad eller rörlig? Väddö folkhögskola knöts mer än till den lokala bygden, Hola betydde mer för den regionala miljön - där jordbruk, skogsbruk och fiske var viktiga näringar. Brunnsvik folkhögskola hade en mer nationell prägel och betydde mycket för att utveckla rörelseprofessionella grupper (ombudsmässan, sekreterare, kassörer, förtroendevalda men också politiker). Ett imponerande forskningsarbete där resultat och analyser utgår från en framtagen kollektiv databas med mer än 2700 personer med personliga uppgifter, brev, biografier och annat material.

Kenneth Abrahamsson


Social rörlighet i en socialt rörig tid: Eleverna och deras utbildning vid Brunnsvik, Väddö och Hola folkhögskolor, 1906–1921 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-05-22