Ansök till Carl Cederblads minnesfond senast 31 maj

Foto:  Uppsala-Bild/Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND) 

Foto: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND)

Carl Cederblads minnesfond har som syfte att ”belöna eller möjliggöra vetenskapliga undersökningar om folkbildningen, företrädesvis det svenska folkbildningsarbetets uppkomst och utveckling”.

Enskilda forskare, akademiska lärare samt folkbildningsorganisationerkan lämna förslag eller ansöka om bidrag ur Carl Cederblads minnesfond senast den 31 maj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Fonden har gett medel till konferenser och publicering av vetenskapliga arbeten om studieförbund, folkhögskolor eller svensk folkbildning i vid mening.


2023-05-23