Karlstads universitet

Call for papers: Mimers forskarkonferens

Folkbildare och forskare välkomnas till Karlstad 7-8 november.

Call for papers till Mimers forskarkonferens i Karlstad 7–8 november 2023

Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 7–8 november 2023 som i år arrangeras i samarbete med historieämnet vid Karlstads universitet (Institutionen för Samhälls- och Kulturvetenskap) och Föreningsarkivet i Värmland.

Temat för årets konferens är Folkbildning i det lokala. Vi riktar blicken mot hur regionala skillnader och historiska förändringsprocesser gör att folkbildning i vid bemärkelse får platsspecifika betydelser. Det kan handla om hur klyftor (sociala, politiska och kulturella) mellan stad och landsbygd inverkar och hur relationen mellan den lokala praktiken och den centrala styrningen tar sig uttryck. Med temat vill vi även uppmärksamma vad som kännetecknar lokala folkbildningspraktiker: vilka deltar och inte, vilka didaktiska överväganden präglar dess konkreta utformning och vilken betydelse får de för deltagare och lokalsamhälle? I panelsamtal kommer vi särskilt uppmärksamma hur förenings- och folkrörelsearkiven kan nyttjas för historisk forskning om lokala folkbildningspraktiker. Bidrag med så väl samtida som historiska perspektiv på folkbildning i det lokala är emellertid varmt välkomna.

Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare inbjuds som vanligt att bidra med paper (ca 5–15 sidor). Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare. Bidragen får gärna beröra temat, men som vanligt är alla bidrag som handlar om folkbildning i vid bemärkelse välkomna.

Deadline för texter är den 2 oktober och de skickas till henrik.nordvall@liu.se.

Konferensen kommer att hållas på Karlstads universitets campus. Vi startar kl. 13.15 på tisdagen den 7 november och avslutar med fika senast kl. 15.15 på onsdagen. Information uppdateras kontinuerligt på: www.liu.se/mimer där också anmälan och registrering kommer att vara möjlig från och med 18 augusti.

 

Fler konferenser i höst

2023-05-25