Avhandling om Fogelklous bildningsideal

Charlott Wikström disputerar vid Umeå universitet med avhandlingen Hjärnövermättning och Hjärtehunger: Bildningsideal och pedagogiska visioner i Emilia Fogelklous författarskap 1902–1931.

Charlott Wikström 

– Det som har fascinerat mig är att Fogelklous pedagogiska tankegångar utvecklades som en följd av ett andligt uppvaknade, något som motiverade henne att söka en bildningsform som kunde hjälpa individen att själv utveckla sin andlighet, säger Charlott Wikström i ett pressmeddelande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Charlott Wikström berättar vidare att Emilia Fogelklous pedagogiskt visionära tänkande grundar sig på idén att samhällsutvecklingen har lett till att individen har förträngt sina känslor och därmed förlorat kontakten med sin andliga kärna.

– I min avhandling benämner jag denna andliga kärna som en inre gudsidentitet. Fogelklous ambition var att människan genom bildning skulle utveckla sin gudsidentitet, vilket i sin tur skulle leda till att samhället omvandlades till ett himmelrike på jorden.

– I den pedagogiska praktiken blev särskilt religionsundervisningens reformering viktig för Fogelklous vision om himmelrikets förverkligande.

Avhandlingen Hjärnövermättning och Hjärtehunger: Bildningsideal och pedagogiska visioner i Emilia Fogelklous författarskap 1902–1931 finns publicerad digitalt

Disputationen äger rum fredag 26 maj, kl. 10:00-12:00 i Humanisthuset, Hum.D.210 (Hörsal E)

Opponent är Johanna Ringarp, docent i historia och pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

2023-05-26