Högskolorna och kompetensförsörjningen

Nytt månadsbrev ute!

Sveriges befolkning har en hög utbildningsnivå och samhällets förändringar kräver hela tiden nya kompetenser. En konsekvens av detta är att eftergymnasiala utbildningar ökar i attraktivitet för de som vill fördjupa sig inom sitt yrke eller byta bransch.

Det snabba förändringstrycket och den ökade komplexiteten gör att samverkan blir ett naturligt sätt att arbeta. Genom att föra samman resurser och kompetenser kan man få hävstångseffekter. Ett moln på himlen är att vissa grupper står utanför de satsningar som sker. Kan samverkan vara ett sätt att involvera dem? Lyckas det är alla vinnare eftersom att lära tillsammans ger något unikt.

Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell

Läs mer om kompetensförsörjning, omställnmingsstudiestöd, högskolepolitik och samverkan i vårt månadsbrev. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-05-30