En modell för lärande i arbetslivet

Cecilia Bjursell, professor i pedagogik med inriktning livslångt lärande, diskuterar lärande i arbetslivet uifrån resultat från en studie som gjorts inom ramen för ett projekt tillsammans med RISE.

2023-06-08