Glöm inte uppsatstävlingen!

Sista dag att skicka in sitt bidrag är den 30 juni.

Uppsatstävling deadline 30 juni

Varje år utlyser vi på Encell en tävling riktad till studenter som skriver sin uppsats på svenska högskolor och universitet, de bästa uppsatserna belönas med 10 000 kronor. För att delta i tävlingen ska du skicka din uppsats i pdf-format senast den 30 juni 2023.

Mejla ditt bidrag till: encell@ju.se

Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2022 samt vårterminen 2023.

2023-06-12