Helene Ahl

Forskarpresentation: Helene Ahl

Helene Ahl är professor i företagsekonomi med inriktning på lärande och genus, vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Ahl har forskat om forskning – hennes avhandling handlade om hur forskningen om företagande påverkas av föreställningar om genus. Hon har också skrivit om motivation och vuxnas lärande, om empowerment, om genus i högre utbildning och om genusaspekter på kvinnors företagande och politiken för detsamma. Här berättar hon om sitt forskningsintresse (5 min):

 

Se också:

Motivation, finns det? (20 min)

2023-06-14