En hand håller i en kompass, i bakgrunden en sjö och berg.

Konferens: Hur stärker och skyddar vi demokratin och folkbildningen?

Kraftsamling 13-15 september i Halmstad.

Ett femtontal organisationer inom folkbildning och civilsamhälle bjuder in till en medskapande konferens på Gullbrannagården i Halmstad i september. Målet är en kraftsamling för att skydda och stärka demokratin och folkbildningen.

Mer information finns här: Hur stärker och skyddar vi demokratin och folkbildningen?

2023-06-15