Junis månadsbrev

I det livslånga lärandet ingår en rad övergångar och förändringar. Vi går från skola till jobb, från ett yrke till ett annat, från jobb till pension och kanske från en fungerande kropp till funktionsnedsatt. I junis månadsbrev får vi ta del av några berättelser som rör denna resa.

Missa heller inte Brevpodden, en brevväxling mellan Cecilia Bjursell och Bodil Jönsson.

2023-06-19