Ny ledare för forskningsmiljön Livslångt lärande och tf. centrumledare för Encell

Efter många års goda insatser som centrumledare och kommunikatör för Encell gick Cecilia Bjursell och Sara Bref i somras vidare till andra uppdrag. Nu efterträder Ingela Bergmo Prvulovic, docent i pedagogik.

Ingela Bergmo Prvulovic

Forskningsmiljön Livslångt Lärande på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, som med sin forskning och sina nationella och internationella nätverk med centrala aktörer inom området, länge har utgjort en kunskapsplattform för Encells kunskapsspridande uppdrag, presenterar nu sin nya forskningsmiljöledare Ingela Bergmo-Prvulovic.

Ingela Bergmo-Prvulovic är docent i pedagogik och har varit verksam inom forskningsmiljön sedan 2008. Hon har i sin forskning fokuserat livslångt lärande i relation till styrning och policy, karriärutveckling och vägledning, vuxnas förändringsprocesser och övergångar i arbetslivet, lärande i olika kontexter, samt i relation till ledarskap och HRM.

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid JU, som sedan starten 2001 varit värdorganisation för Encell, ser nu över hur Encells verksamhet bäst ska organiseras. Under denna översynsperiod är Ingela Bergmo Prvulovic också tillförordnad ny centrumledare för Encell.


För mer information, kontakta Ingela Bergmo Prvulovic

2023-10-02