Konferens 17 november: Att stödja vuxnas karriärnavigering

Nordic Network for Adult Learning ordnar den 17 november en konferens med fokus på karriärvägledning för vuxna. Konferensen hålls vid VIA University College i Århus, Danmark, och är ett samarbete mellan Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Århus Universitet och VIA University College.

Ingela Bergmo-Prvulovic

Encells tf centrumledare Ingela Bergmo-Prvulovic rekiommenderar alla som arbetar med karriärvägledning för vuxna att delta i konferensen. Hon skulle själv ha varit key note speaker, men en rejäl förkylning har satt stopp för det.

- Det känns jättetråkigt, det är en viktig konferens om en komplex uppgift.

- Människors alltmer frekventa övergångar mellan olika kontexter medför att en mängd förväntningar, erfarenheter och underliggande synsätt från olika kontexter följer med in i mötet mellan en vägledare och den vuxne.

Karriärvägledning för vuxna handlar alltså om mycket mer än att stödja en valprocess.

- Jag vill betona betydelsen av att vägledning för vuxna förmår stödja människors lärprocesser, förmår skapa insikter kring förväntanskollisioner och stärka individens navigeringsförmåga. Vägledning med lärande i fokus kan utgöra en brobryggande kontext, avslutar hon.


Till konferensen:

https://nvl.org/events/aktuel-vejledningsforskning-inspiration-og-indsigt/

2023-11-13