Adjunkt i psykologi

Lars Ishäll är filosofie doktor i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, han arbetar sedan 2021 på Södertörns högskola. Hans forskning har handlat om arbetsmotivation och medarbetarnas prestationer under svåra omständigheter samt arbetsmiljöinterventioner inom offentlig förvaltning. Ishäll var verksam som adjunkt i psykologi vid Högskolan för lärande och kommunikation och Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande.