Lektor i pedagogik

Ulli Samuelsson, fil.dr., arbetar som lektor i pedagogik samt utbildningschef vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Ulli Samuelssons forskning fokuserar på IT-användning och digital kompetens ur ett pedagogiskt samhällsperspektiv. Ulli har, tillsammans med kollegor vid andra lärosäten, publicerat forskning av stor betydelse för debatten om äldres inkludering i det digitala samhället. Numera tillhör Ulli en annan forskningsmiljö här på Högskolan för lärande och kommunikation, men vi har ett fortsatt gott samarbete kring bland annat äldrefrågor.