CCD är ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk som fokuserar på frågor kring lärande och kommunikation. CCD står för kommunikation, kultur och mångfald (Communication, Culture & Diversity). CCD fokuserar på frågor inom lärande och kommunikation inom- och utanför skol- och arbetsmiljöer. CCD-gruppen bildades 1997 vid Örebro universitet och flyttades till Jönköping University 2016.