Communication, Culture and Diversity (CCD)

CCD - Communication, Culture och Diversity är en tvärvetenskaplig och internationell forskningsmiljö som bildades 1997 vid Örebro universitet och flyttades till Jönköping University 2016.

Inom CCD forskar vi om kommunikation, kultur och mångfald ur olika perspektiv. Eftersom världen idag, präglad av rörlighet och migration, har skapat nya förutsättningar för såväl vuxna och barn som för forskning, (om)prövar vi bland annat premisserna för kommunikation, lärande och identitetsskapande med avseende på inkludering och utanförskap för marginaliserade grupper (dvs kultur, etnicitet, kön, dis/ability etc.).

Vi intresserar oss också för de nya mediekategorier som ständigt utvecklas genom tekniska innovationer. Just nu ligger fokus på artificiell intelligens (AI), och framför allt på datadrivna metoder inom utbildning och hållbara intelligenta system. Frågor relaterade till AI i lärande och undervisning utforskas i forskningsnätverket GRADE och det prisbelönta centret för spetsforskning inom forskning, AILI. I linje med detta fokuserar vi även på digital kompetens och digitalt deltagande för barn, vuxna och äldre.

Vi studerar även kommunikation, kultur och mångfald ur ett historiskt perspektiv, med utgångspunkt i modern och samtidshistoria, historiedidaktik och historiens inflytande i samhället. Detsamma gäller politisk teologi och religionsfilosofi, till exempel inom global kristendom och interreligiösa relationer.

Inom områdena språkinlärning, språkanvändning samt språk och litteratur, strävar CCD:s forskning efter att kritiskt förstå premisserna för kommunikation och deltagande i analoga/riktiga-digitala/virtuella/fiktiva sammanhang i olika utbildnings- och yrkessammanhang.

Maria Bäcke, forskningsmiljöledare för CCD.

Co-leaders

Tre forskarskolor inom CCD

CCD är involverad i tre nationella forskarskolor. Mer information om respektive forskarskola hittar ni via länkarna nedan.

Gruppmedlemmar

Professorer

Docenter

Forskare och postdocs

Doktorander

Adjunkter

Affilierade forskare


Alla träffar från DiVA (196)