1.4.1 Människan (M) som delsystem

Detta avser olika mänskliga förutsättningar och förmågor som behöver tas hänsyn till, nämligen biologiska, kognitiva, psykologiska och sociala.

Dessa kan användas för att förklara de olika mänskliga ansträngningar som krävs för att utföra olika arbetsaktiviteter. Tillvägagångssättet att titta på människan från flera perspektiv behövs också för att förstå och hantera till exempel stressreaktioner som i hög grad kan påverka resultatet. Det är också tydligt att alla aspekter av människans förmågor sällan är involverade i en och samma aktivitet i samma utsträckning och vissa aspekter kan därför i olika sammanhang ses som kontextuella.

Box 2: Människan (M) kan betraktas utifrån fyra olika perspektiv:

  • Biologiskt – som ett energiprocessande system.
  • Kognitivt – som ett informationsprocessande system.
  • Psykologiskt – med en unik historia, personlighet och erfarenheter.
  • Socialt – som medlem av en social grupp.
2023-11-08