3.3.3 Samspelet mellan dedikerade, rekonfigurerbara, och flexibla lösningar

Dessa tre olika typer av system är inte motstridiga. Ofta används de i kombination, och så bör det vara beroende på vilka krav som ställs på produktionssystemet. De kan därmed ses som kompletterande lösningar för att skapa förutsättningar för ett anpassningsbart produktionssystem.

Ett rekonfigurerbart produktionssystem liksom ett dedikerat eller flexibelt har sina styrkor och svagheter, vilka tidigare beskrivits i sin helhet. Dessa styrkor och svagheter bör beaktas då medvetna val görs i samband med design och investering av utrustning. Dedikerade lösningar bör användas då den nuvarande och framtida osäkerheten och därmed risken är låg för förändringar. Rekonfigurerbara lösningar är lämpliga där osäkerheten är stor och det med stor sannolikhet kommer förändringar, men vilka ännu är osäkra. Exempel på när rekonfigurerbara lösningar är lämpliga kan vara fixturer till en ständigt växande produktfamilj. Flexibla lösningar är lämpliga där det finns variation mellan produkter, men där variationen är känd och bestämd. Exempel på när flexibla lösningar kan vara lämpliga kan vara i ett måleri med en bestämd variation av färger eller när det gäller vilka dimensioner som produktionssystemet ska kunna hantera.

2021-02-11