3.1 Organisering för ett agilt arbetssätt

Om en organisation eller ett företag beslutar sig för att arbeta på ett agilt sätt är det viktigt att det strävar efter agilitet i alla delsystem.

Teknikens roll ges ofta stor vikt jämfört med de mänskliga resurserna, dvs. medarbetarna, men utan ett agilt arbetssätt hos medarbetarna kan ett företag inte uppnå agilitet. Det förutsätter också att arbetet organiseras på ett agilt sätt. Vidare måste tekniken anpassas till människans förutsättningar att hantera den givet hur arbetet organiseras och ofta behöver medarbetarna också få utbildning i att använda ny teknik för att klara av den dynamiska arbetsmiljön. Ett helhetsperspektiv där det finns balans mellan olika systemkomponenter, aktiviteter och interaktioner är då avgörande.

2021-02-11