1.4.6 Exempel på tillämpning av MTO i praktiken

I rapporten “HTO – A Concept on Humans, Technology and Organisation in Interaction” som nås via följande länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. presenteras fyra olika verklighetsbaserade exempel på hur MTO-modellen har tillämpats i praktiken.

Exemplen beskriver hur modellen kan användas för 1) att designa produkter, 2) för att förstå komplexa arbeten, 3) för att förbättra produktivitet och hälsa och 4) för att utreda orsaker kring olyckor och tillbud.

2021-02-11