1.4.3. Organisation (O) som delsystem

Organisation är relaterad till hur arbetet är organiserat, som vem gör vad, ansvar och roller.

Det finns formella aspekter av organisationen, som vanligtvis dokumenteras (mål, strategi, struktur, hierarki, administrativa system, skriftliga instruktioner, system för uppföljning, osv.). Det finns också informella organisatoriska aspekter relaterade till organisationskultur, ledarskapsstil, samarbetsformer osv. Det kan sägas att organisatoriska aspekter ibland är direkt involverade i interaktionen och ibland erbjuder en miljö, precis som det tekniska systemet.

Box 4: Organisation (O) består av:

  • Formella aspekter, som mål, strategier, struktur, hierarki, administrativa system skriftliga instruktioner, uppföljningssystem.
  • Informella aspekter, som organisationskultur, ledarskapsstil, samarbetsformer och informell arbetspraxis.
2021-02-11