3 Agila och rekonfigurerbara produktionssystem

Att utveckla ett produktionssystem som kan hantera både kortsiktiga och långsiktiga förändringar på bästa möjliga sätt är avgörande för tillverkande företags konkurrensförmåga. Såväl tekniken, medarbetarnas förutsättningar och organiseringen av produktionen behöver hela tiden anpassas till nya krav och förutsättningar. I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssätt och metoder för förändringsbara produktionssystem innefattande agil organisering, agilt arbetssätt hos medarbetarna och rekonfigurerbar teknik och lösningar.

2021-02-11