För att kunna hantera dagens snabba förändringar är agilitet en färdighet svenska tillverkande företag behöver besitta. Kärnpunkten i att vara en agil verksamhet är att snabbt kunna agera på förändringar på marknaden eller omgivningen med ett fokus på kundens behov som kräver anpassade snarare än standardiserade produkter.

Agilitet inbegriper många olika begrepp som idag cirkulerar kring förmågan att snabbt anpassa sig och förändra sin produktion eller sin organisation till förändringar på marknaden. Relaterade begrepp är flexibilitet, rekonfigurerbarhet och resiliens.

Rekonfigurerbarhet innebär att göra det möjligt att lägga till, ta bort och / eller ordna om element/beståndsdelar i produktionssystemet på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt som kan resultera i en önskad uppsättning alternativa konfigurationer.

Denna handbok är framtagen för att ge ett stöd till tillverkande svensk industri vid utveckling av agila och rekonfigurerbara produktionssystem. Detta innefattar både att använda agila projektmetoder och att skapa agila och rekonfigurerbara produktionssystem.

Handboken kan laddas ned och skrivas ut via följande länk:

Agil och rekonfigurerbar produktion: projektmetod och utformning av produktionssystem Pdf, 3.2 MB.

Oavsett om företaget står inför en större förändring av befintliga produktionssystem eller ska utforma något alldeles nytt är handboken användbar. Den är ett stöd både för projektgenomförandet och för hur det faktiska produktionssystemet ska utformas utifrån agila principer. Handboken behandlar således både projektmetod (kap 2) och utformning av ett agilt och rekonfigurerbart produktionssystem (kap 3).