1.4.2. Teknik (T) som delsystem

Definitionen av tekniken sträcker sig från enkla verktyg till avancerade tekniska system, inklusive mjukvarusystem.

Teknik kan definieras i varje enskilt fall där MTO-modellen används.Teknik kan beskrivas som medel för omvandling av input till output med saker som verktyg och maskiner, från något mycket enkelt som en penna till de mest avancerade datorerna. Det är uppenbart att viss teknik är direkt involverad i interaktionen med människor. Annan teknik är ofta mer relaterad till arbetsmiljön där arbetet utförs, såsom design av byggnader, ventilation, bakgrundsljud, belysning osv. Sådana aspekter påverkar arbetet genom att ge mer eller mindre gynnsamma förutsättningar för människan. Ett ytterligare exempel på hur teknik påverkar mänskligt arbete är den pågående digitaliseringen. Informationstekniken, som naturligtvis är en del av det tekniska systemet, påverkar också organisationen starkt. Den bryter upp gränserna, kan kortsluta hierarkier och påverkar hur beslut fattas i ett arbetssystem samt förutsättningar för decentralisering.

Box 3: Teknik (T) kan beskrivas som medel för omvandling av input till output och består av:

  • Materiella verktyg och maskiner.
  • Immateriella verktyg som t.ex. IT-system och programvara.
  • Miljökarakteristika (buller osv.) som är tekniskt utformad.
2021-02-11