2.4 Projektavslut och uppföljning

Det som karaktäriserar ett projektavslut är när projektets mål är helt uppfyllda. I detta avsnitt presenteras först hur ett sprintavslut går till och hur en sprint bedöms vara färdig, då detta är avslut på ett eller flera delresultat av projektet. Sedan presenteras hur ett projektavslut brukar gå till inom ramen för det agila arbetssättet, där projektets samtliga mål är helt uppfyllda.

Eftersom ett agilt projekt är uppbyggt av sprintar där varje sprintresultat stäms av mot beställaren, brukar det vara enklare och kräva mindre arbetstid för att avsluta jämfört med traditionella projektmetoder. I traditionella projektmetoder stäms samtliga resultat av endast på slutet vilket kan medföra fler överraskningar och sena förändringar av resultatet som därigenom fördröjer projektets avslut. Detta innebär ofta att arbetsbelastningen ökar mot slutet av projektet, vilket illustreras i figur 9. Agila projekt strävar däremot efter en jämn arbetsbelastning under hela projektet, vilket de kontinuerliga sprintavstämningarna och avsluten bidrar till.

Arbetsbelastning över tid i traditionella projektmetoder.

Figur 9. Arbetsbelastning över tid i traditionella projektmetoder.

2021-02-11