I boken "Leva hela livet" presenteras 15 berättelser om hur olika individer ser på arbete och lärande i tredje åldern. Dessa berättelser är tänkta att fungera som en startpunkt för att diskutera rådande attityder i samhället.

Boken har publicerats med stöd från Qulturum - ett centrum för utveckling och förbättringsarbete vid Landstinget i Jönköping.

I boken möter du:

Amelia Adamo

Karin Bengtsson Sandberg

Ann-Kristin Boström

Claes-Göran Blomkvist

Per Carendi

Lars-Erik & Per-Gunnar Engstrand

Gunnel Hedlund

Svante Hultman

Lennart Israelsson

Bodil Jönsson

Lisa Larson

Martin Lönnebo

Berit Malm-Nilsson

Inger Melin

Anna Rosengren

Lena Östlund

Dagens nyblivna pensionärer är pigga och aktiva. Många vill inte sluta jobba vid 65 år. Samtidigt kanske man vill jobba vidare på nya sätt och inte gå i gamla hjulspår. Boken är tänkt att ge inspiration till att reflektera över vad arbete och lärande betyder under den så kallade tredje åldern.

Utgångspunkten är att arbetsglädje, livslust och innovativa individuella lösningar redan är en del av många människors liv. Boken presenterar ett antal berättelser som alla har sin egen karaktär. Vissa bävar inför den dagen då arbetslivet tar slut medan andra välkomnar friheten och ett liv utan krav. Bokens 15 berättelser ger konkreta bilder av olika val som andra redan har gjort utifrån dagens möjligheter.

Denna variation återspeglar också att den stora gruppen pensionärer idag är en mycket heterogen grupp. Detta kan utgöra en grund för att ifrågasätta och diskutera om synen på äldre baserar sig på förlegade föreställningar.

Cecilia Bjursell och Svante Hultman är redaktörer och boken är ett resultat av arbetet i nätverksgruppen Activage vid Högskolan i Jönköping. Nätverket består av Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation, Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan och Qulturum, Landstinget.

Nätverket har ambitionen att genom projekt och forskning vidareutveckla kunskaperna om äldres lärande. Syftet med nätverket ActivAge är att bidra till ökade kunskaper om äldres lärande utifrån ett intresse för åldrandets delvis nya fokus, möjligheter och utmaningar.

Klicka här för att beställa boken.

Vem ska läsa boken?

Utbildningsrepresentanter på områden där det är viktigt att studenterna reflekterar över sin syn på åldrande och vad detta innebär i yrkesutövningen.

Arbetsgivare som vill arbeta med att inkludera kunskap och erfarenhet från den äldre generationen i sin verksamhet.

Anställda i vård och omsorg som kommer i kontakt med äldre i sitt dagliga arbete och som vill diskutera och förändra attityder.

Privatpersoner som vill inspireras och reflektera över sin egen situation utifrån hur andra har valt att göra.