Dynamisk utveckling i samspel

SIRA (Swedish Interactive Research Association) är en förening för interaktiv forskning. Interaktiv forskning syftar till att utveckla ny kunskap i nära samspel med praktisk verksamhet. Kunskapen produceras gemensamt av forskare och praktiker. Den kunskap som tas fram gemensamt ska ha både samhällelig och akademisk relevans. Dessutom ska kunskapen ligga till grund för faktisk och strategisk handling i syfte att förändra rådande förhållanden.