Konferens: Högskola och samhälle i samverkan

SIRA hade många punkter med på programmet vid HSS-konferensen i Örebro 8-10 maj 2019. Här kan du se en del av vad som pågick under konferensdagarna.

I samband med konferensen höll SIRA sitt årsmöte och hade även hand om några punkter på programmet. En paneldebatt handlade just om den interaktiva forskningen i sig, vad som har hänt under 20 år och vad som är på gång framåt. Göran Brulin, Tillväxtverket, Per-Erik Ellström, Linköpings universitet och Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet medverkade.

I en annan paneldebatt arrangerad av SIRA diskuterades samverkan för en skola på vetenskaplig grund. Panelen bestod av representanter för både akademi och kommuner och frågan som bland annat lyftes var hur man kan samordna ULF (Utveckling, Lärande, Forskning – en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021) för bästa spridning av kunskap.

SIRA höll även i tre parallella spår under HSS-programmet; Forskning för skola på vetenskaplig grund, Innovationslabb för samhällsförändring, utomhusrummets potentialer för kontorsarbete samt Interaktiv designforskning, cirkulära praktiker, forskningsetik.

Inspelade forskarsamtal

Här kan du se Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell och docent på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, i samtal med Charlotte Petersson, Malmö universitet:

 

Cecilia Bjursell mötte även Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, och Göran Brulin, Tillväxtverket, efter paneldebatten, i ett samtal om samverkan då, nu och framåt:


Här hittar du mer från konferensen och även en intervju med Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, som pratar om samverkan och livslångt lärande. 

2019-05-27