• Aktionsforskningskollegiet (Göteborgs universitet). Aktionsforskningskollegiet är en mötesplats för forskare och yrkesverksamma pedagoger.
 • Fosfor (KTH). Forskargruppen Fosfor (Feminist Organization Studies) bildades år 2000 vid Handelshögskolan i Stockholm med ett programstöd från Vinnova.
 • APeL FoU (Örebro). Forskningsenheten "Forskning och Utveckling i Arbetsplatslärande" (APeL FoU) initierar och stödjer processer för hållbar utveckling i arbetslivet.
 • CARN (internationellt nätverk). Collaborative Action Research Network (CARN) grundades 1976 med syftet att fortsätta det utvecklingsarbete som utförts inom the Ford Teaching Project.
 • DAN (Roskilde & Aalborg Universitet). "Dansk aktionsforskningsnetverk" (DAN) består av forskare vid Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter och Danmarks Pædagogiske Universitet.
 • Dialogic Communication of Research (nordiskt nätverk). “Dialogue" has become a buzzword in the communication of research.
 • Forskarforum Hälsingland. Den tredje november 2009 bildades Forskarforum Hälsingland, ett nätverk för forskare och doktorander i Hälsingland.
 • FoU Jämt (Jämtland). FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum.
 • FoU Söderhamn. FoU Söderhamn är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingscentrum med fokus på frågor som rör arbets- och näringslivets utvecklingsprocesser.
 • Genus och teknik (Luleå tekniska universitet). Genus och teknik är en del av Avdelningen för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.
 • HELIX (Linköpings universitet). HELIX är ett samarbete mellan Linköpings universitet, VINNOVA och ett stort antal partners från näringsliv och offentlig verksamhet.
 • HLK (Högskolan i Jönköping). Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en del av Jönköping University.
 • Industriell produktionsmiljö (Luleå tekniska universitet). Forskningen inom Industriell produktionsmiljö behandlar både stora och små företag/organisationer, både tillverkande företag och tjänsteföretag.
 • Jönköping Academy. Jönköping Academy är en akademi för förnyelse och förbättring inom hälsa, vård och omsorg bildades 2009.
 • PraxeologiForskargruppen. Praxeologi är förankrad vid Uppsala universitet i Sverige och Universitetet i Bergen, Norge.
 • RELL (Högskolan i Halmstad). Forskargruppen "Regionalt Lärande och Ledarskap" (RELL) studerar organisering och ledning av innovations- och utvecklingsverksamhet.
 • SPARC (nätverk). SPARC (Swedish Participatory Action Research Community).