Att fungera som mötesplats för dig som arbetar med eller är intresserad av interaktiv forskning.

Att arbeta för publikationer om interaktiv forskning.

Att verka som en organisation för gemensam påverkan när det gäller exempelvis forskningsprogram, utredningar, remissvar och skapande av forsknings- och utvecklingsmiljöer.

Att informera om forskartjänster, uppdrag, adekvata kontakter med aktörer i offentlig och privat sektor. Att hjälpa till med internationella forskarkontakter.