Erik Lindhult, forskare vid Mälardalens högskola
E-post: erik.lindhult@mdh.se

Cecilia Bjursell, professor i pedagogik
E-post: cecilia.bjursell@ju.se

Erik Hidman, doktorand vid Luleå tekniska universitet
E-post: erik.hidman@ltu.se

Magnus Hoppe, docent och lektor vid Mälardalens högskola
E-post: magnus.hoppe@mdh.se

Charlotte Petersson, adjunkt inom ledarskap och organisation, Malmö högskola och Gränsgångare knuten till Institutet för hållbar stadsutveckling
E-post: charlotte.petersson@mah.se

Olav Eikeland, professor vid Oslo Metropolitan University
E-post: olave@oslomet.no

Azril Bacal, Uppsala universitet
E-post: bazril@gmail.com

Steven Hartman, gästprofessor vid Mälardalens högskola
E-post: steven.hartman@mdh.se