Avsnitt 2 (breven 3 och 4). Om generationers särdrag

Nyckelfrågor:

  • Hur påverkar förskjutningar i tidsandan de skillnader som finns mellan generationerna?
  • Visst är det väl fint med generativiteten, dvs att äldre mer eller mindre automatiskt flyttar över sitt intresse från den egna personen till de kommande generationerna?
  • Om det är sant att ”70 är det nya 50”, måste rimligen tankarna inför din egen ålderdom ta med detta i beräkningen. Det är inte bara du som har svårt att känna igen dagens äldre eller dig själv utifrån förra eller förförra äldregenerationen. Vad gör denna disjunktur med dig?
  • Har du tänkt på att äldre faktiskt är mer olika varandra än vad yngre är?

Lyssna på avsnittet här

Powered by RedCircle

2023-06-22