Avsnitt 4 (breven 7 och 8). Om varför yngre inte lika självklart som förr lär sig av äldre och om hur äldres lärande ofta har en annan inriktning än yngres.

Nyckelfrågor:

  • Förr var det så självklart att unga människor inte kunde klara sig utan att försöka lära sig av gamla. Så är det inte längre, bl a på grund av den ställning som den nya tekniken fått. Har man därigenom slängt ut barn med badvattnet, dvs fanns det fundamentala poänger i lärandet förr som vi nu missar?
  • Med utgångspunkt i Maslows behovshierarki diskuterar vi i breven vad som händer om man bara inriktar sig på den översta nivån (självförverkligandet) och den nedersta (det fysiologiska) men missar de tre sociala nivåerna däremellan. Är det månne detta som ligger bakom att det idag är svårare än någonsin att vara ung?
  • Med ålder följer ofta en ökad existentiell trygghet och därmed en förmåga till ett friare lärande och en tydligare inriktning på Känner du igen dig i att äldre gärna vill lära sig för att bättre förstå hur det egna livet utvecklats och utvecklas?

Lyssna på avsnittet här

Powered by RedCircle

2023-07-06