Avsnitt 6 (breven 11 och 12). Om hur både utbildning och lärande kan gå vilse genom alltför mycket pedanteri och detaljmätande och alltför lite kreativitet och bildning. Samt om hur vi alla då och då (liksom Platon) försöker ”rädda fenomenen”.

Nyckelfrågor:

  • Den s k administrativa klassen har fått en enorm makt i utbildningsväsendet som strateger, jurister, HF-personal, mm, snarare än som servicepersonal. Och som mätare av basverksamheten via styckeräknande och ett därmed förytligande fokus på utbildningsproduktion snarare än på lärandeprocesser. Har du några exempel att bidra med kring detta?
  • När du hörde oss prata om ”Motjorden”, vad väckte den för associationer i dig?
  • FAQ, Frequently Asked Questions, och UEQ, UnExpected Questions fyller båda en viktig funktion. Medan FAQ synliggör vad som behöver bättre förklaringar, kan UEQ hjälpa till att skaka om grundvalarna. När mötte du senast en UEQ och vad handlade den om?
  • Vad gäller Amazons prioritering av helheter via Word snarare än staccatodetaljer via Powerpoint – får du någon lust att haka på åt det hållet??

Lyssna på avsnittet här

Powered by RedCircle

2023-07-20