Avsnitt 7 (breven 13 och 14). Om högtider kontra vardagar, om koncentration kontra ytfladder, om det passiva kontra det aktiva, om Kvasiträsk och andra felskrivningar och om problem och möjligheter i överskridande av klassgränser.

Nyckelfrågor:

  • Visst hjälper väl högtider och ritualer oss till tydligare gemensamma rytmer i livet? Eller??
  • Aktiva elever prioriteras hela vägen från grundskola upp till universitetsnivåer. Men är detta verkligen rimligt? Och vad för det med sig genom sin inriktning på aktiva detaljprestationer snarare än på tyst eftertänksamhet och helhetsfunderingar?
  • Brukar du reflektera över dina felskrivningar, felsägningar eller felläsningar? Om inte – gör det! Det kan vara mycket nöjsamt!!
  • Klassgränsöverskridande kan vara ett utmärkt sätt att få syn på sådant man annars kan vara blind inför, dvs to make the familiar strange, samtidigt som det tveklöst utmanar en i riktning mot to make the strange familiar. Vad har du för erfarenheter av detta?

Lyssna på avsnittet här

Powered by RedCircle

2023-07-27