Avsnitt 8 (breven 15 och 16). Om människan som kulturvarelse och om måltider som familjenav. Om upptäckter av ännu fler överlapp inom Cecilia-Bodil-paret, både geografiskt (vi kommer från ytterändor av Sverige) och personlighetsmässigt (vi är INFJ:are i Myer Briggs-terminologin). Om hur lärandet med tiden vässar profilen, och om skrivandet som ett stöd i detta.

Nyckelfrågor:

  • Vilka är dina erfarenheter – visar människor långt norr eller långt söderifrån i Sverige öppnare sin kärnpersonlighet än människor överlag gör i mellanSverige?
  • Vad får du för associationer när vi skriver om lärandet som en ”slow-cooking”?
  • Vet du vilken MyerBriggs-kategori du hör till? Och känner du igen dig i de existerande beskrivningarna av din personlighet?
  • Använder också du skrivandet för att komma underfund med hur du tänker?
  • Vad gör tiden med maten och vad gör maten med tiden? Vad gör måltiden med människan och vad gör människan med måltiden.

Lyssna på avsnittet här

Powered by RedCircle

2023-08-03