Förskollärarutbildning ger systematik och trygghet – effekt i hela verksamheten

Petra Hällstrand Ståhl i Norrköping har jobbat som barnskötare sedan 1987. Hon har alltid varit nyfiken och intresserad av att lära sig och har plöjt igenom en hel del litteratur genom åren. När hennes chef, Emma Lilienberg, föreslog att hon skulle ta chansen att läsa till förskollärare genom den uppdragsutbildning som kommunen hade köpt in tackade hon ja.

Petra Hällstrand Ståhl och Emma Lilienberg. Foto: Privat.

Petra Hällstrand Ståhl har läst på helfart och samtidigt jobbat på förskolan mellan 60 procent och 80 procent av heltid. Familjen har varit förstående men det har blivit ett och annat som hon har fått tacka nej till under åren för att hinna plugga.
– Det handlar om att ha en vilja för att kunna klara av det. Det måste finnas det här drivet, säger Petra Hällstrand Ståhl, som är klar med sin utbildning i januari.

Trots att det bitvis har varit tufft är hon väldigt nöjd med upplägget. Det har varit en stor fördel att kunna ta teorin från utbildningen direkt ner i verksamheten menar hon. Och trots att hon arbetat så många år inom förskolan, och självklart hade enormt mycket erfarenhet och kunnande sedan innan, ser hon tydliga skillnader i sitt yrkesutförande nu.
– Du får en systematik i det hela på ett nytt sätt, komplexiteten, det blir mer intressant, säger hon.

Även Emma Lilienberg, som är förskolechef och har haft tre studenter samtidigt i sin verksamhet, pekar på mervärdet av att ha personer som står med den ena foten i barngruppen och den andra i akademin.
– Deras egen progression ger spår i verksamheten, säger hon.
Som chef ser hon att det blir en ömsesidighet under studietiden. Hennes övriga personal kan dra fördelar av allt från litteraturlistan till erfarenheter av att vara handledare och nya infallsvinklar och diskussioner på arbetsplatsträffarna.

Viktigt med samsyn

Även om det har inneburit lite pusslande med scheman för att kunna avvara tre personer någon dag i veckan så har det varit värt det. Om möjligheten skulle dyka upp att läsa till förskollärare via Jönköping University igen så skulle hon rekommendera andra barnskötare i hennes verksamhet att söka.
– Upplägget och den pedagogiska inriktningen stämmer väl överens med min människosyn och min pedagogiska övertygelse, säger hon.

Även Petra Hällstrand Ståhl rekommenderar utbildningen, men tycker att man antingen inte ska läsa på helfart eller att man ska jobba mindre än 80 procent. Hon upplever att hon har blivit ännu starkare och tryggare i sin roll som pedagog under de här åren och håller med Emma Lilienberg om att det perspektiv som hon har fått genom kurslitteraturen och övriga delar av utbildningen har passat som hand i handske med verksamheten som hon arbetar i.
– De vill verkligen att vi ska ta ansvar, för att det är allas barn. Det är våra barn tillsammans. Inte Jönköping och Norrköping, säger hon och lyfter särskilt engagemanget hos de lärare från Jönköping University som har besökt Norrköping under de här åren.

 

Sara Bref

2018-09-27