Pandemins begränsningar kan utveckla samverkan

Visst har pandemin satt käppar i hjulet för samverkan på sina håll, men den har samtidigt öppnat nya möjligheter som kan leva kvar och bidra till ökad samverkan även efter att smittan har slutat begränsa oss. Ett exempel på det finns hos Enheten för samverkan vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Sara Dommartine och Jesper Boesen

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor under Jönköping Universitys paraply. Vid den nystartade enheten för samverkan brottades man under året med de begränsningar pandemin medförde i möjligheten att träffa externa aktörer där det fanns möjlighet till dialog kring frågor rörande exempelvis praktiknära forskning och kompetensutveckling, samtidigt som man såklart arbetade vidare med de utvecklingsområden som fanns sedan innan.

– Vi har haft lite utmaningar att ha en ingång till HLK när det gäller samverkan och lotsa in de som är intresserade av samverkan kring olika frågor, säger Sara Dommartine, verksamhetsledare för uppdragsutbildning vid enheten.

Vid ett möte i gruppen kläcktes idén om att ha ett öppet mötesrum, fast digitalt. Pandemins begränsningar har ju medfört en rejäl sänkning i tröskeln för att delta i e-möten, vilket man här kunde dra nytta av.

Under våren har enheten haft ett mötesrum på zoom öppet och bemannat en timme två dagar i månaden, där vem som helst har kunnat titta in med sin fråga kring samverkan. Ingen anmälan, ingen styrning av vilka frågor som diskuteras, bara en öppen länk och ett välkommen.

Och det fungerade.

Om det går att mäta resultat för samverkan så har HLK:s öppna zoomrum gått plus. Både i konkreta projekt, som nu är på väg mot nästa steg, och även avseende synlighet och nåbarhet.

– Det i sig är ett resultat när det gäller samverkan. Man måste börja mötas och så måste någon sorts tycke uppstå. Man måste känna att man vill göra något tillsammans. Om man inte har några möten så vet man inte om tycke uppstår, säger Jesper Boesen, samverkanschef.

De har under våren pratat med utvecklingsledare och vetenskapliga ledare i kommuner så väl som rektorer och delar av arbetslag. Även om tanken var att erbjuda en mötesplats för personer som arbetar med alla de fält som finns på HLK så är det än så länge enbart utbildningssidan som har hört av sig, förmodligen beroende på att man valde att smyga igång utan att lägga så mycket krut på marknadsföring.

Även när pandemin har avklingat kommer satsningen att fortsätta, och förhoppningsvis då främja extern samverkan även inom HR, medie- och kommunikationsvetenskap och internationellt arbete. Eftersom samverkan är både regional och nationell sparar en första digital kontakt både tid, resor och miljö.

– Det här ger en möjlighet till ett möte där man ändå har den här visuella kontakten, säger Sara Dommartine.

Satsningen har fått både positiv och negativ kritik. Den negativa handlar i princip om vad det kostar i resurser, alltså tid. Att mäta samverkan är ju ingen enkel sak, men Jesper Boesen menar att när insatsen är så låg, och det åtminstone vid några av gångerna kopplar upp sig nya bekantskaper som leder till intressanta frågor och ibland även vidare samarbeten, så är det självklart att fortsätta.

– Det är ingen kostnad för oss, man är där och kommer det ingen så gör man något annat, säger han.


Sara Bref


2021-05-26