Charlotte Petersson Troije Foto: Peter Bjerg 

Foto: Peter Bjerg

Ska vi testa en walk and talk och sen reflektera över hur det funkar?

Forskningen visar att det finns saker att vinna på att ta med kontoret utomhus lite då och då. Personer som regelbundet förlägger en del av sin kontorstid ute berättar att det hjälper dem att stressa ner och främjar kreativitet och inspiration. Charlotte Petersson Troije har erfarenhet från flera projekt på området, och berättar om både möjligheter och hinder.

I det tvååriga interaktiva forskningsprojektet StickUt Malmö följde Charlotte medarbetare vid ett antal förvaltningar i Malmö, och samlade in deras erfarenheter av att flytta ut kontoret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hon fortsätter sin forskning, nu som doktorand vid Mälardalens högskola, genom projektet Koncept för framtidens hållbara kontor (SOFCO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagsljus, frisk luft, natur och rörelse. Alla är överens om det positiva med att vara utomhus när vi diskuterar vår fritid, men när det gäller kontorsarbete kan en känsla av skuld komma. En känsla av att smita från jobbet, funderingar kring vad de man möter på sin promenad ska tänka, eller för den delen kollegorna.

Personer i kunskapsintensiva, kreativa branscher är inte som mest effektiva med stämpelklocka och heldagar framför en skärm, Charlotte Peterson Troije menar att vår syn på vad arbete är behöver uppdateras.

– Vi lär oss det redan tidigt i skolan från att vi är små. När det är dags att prata allvar, när vi ska koncentrera oss, då ska vi sitta stilla i våra bänkar. Och sen fortsätter det så. Från att det på förskolan ändå tas för givet att det är bra för barnen att komma ut, att det stärker dem på olika sätt, så faller det bort mer och mer och har, fram tills nu, varit en icke-fråga i arbetslivet, säger hon.

Fördelar mentalt och fysiskt

Att ha möjlighet att flytta ut kontoret ger en känsla av frihet, men betyder det att vi känner oss ofria på kontoret? Hur påverkas kreativitet, innovationsförmåga och inspiration om en förutsättning för arbetet är att vi känner oss ofria? Att promenera innebär inte att man blir mer splittrad än om man sitter kvar på sin stol.

– Utifrån min pågående forskning verkar det snarare bidra till ökat fokus. Dels kan det handla om att komma ifrån ett brus som kan finnas inne på kontorsarbetsplatsen, beroende på hur det är där, men det är också många som berättar om väldigt fokuserade samtal och att de slipper distraktioner från till exempel diverse medier och annat och kan fokusera just på en speciell uppgift eller ett speciellt samtal.

Erfarenheterna från StickUt har bland annat resulterat i en handbok för utomhusarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och Charlotte har några tips för hur man på en arbetsplats kan ta klivet ut genom dörren. Ett första steg är att helt enkelt se sig om. Vad finns det för ställen runt arbetsplatsen där det går att ha promenadmöten, eller sitta med datorn och arbeta? Det får inte vara långa avstånd, då kommer det inte att bli av. Men fastna inte på planeringsstadiet.

– Helt enkelt bara testa. Bara gör det och se vad som funkar. Och testa mer än en gång för det finns små grejer som man behöver fixa och justera.

Det kan vara ett par rejäla hörlurar, med ett extra skydd på mikrofonen för att klara av vind. Det kan vara ordentliga kläder eller ett bord att sitta vid. Och de praktiska lösningarna kan variera beroende på årstid, men fördelarna med att komma ut är de samma.

Att vara utomhus året om

– Av de som jag intervjuar, som är på lite olika ställen i olika organisationer, så är det flera som betonar att det inte är särskilt beroende av vädret. Vädret är viktigt för det kan ställa till det om det är för blåsigt eller för regnigt. Men det är däremot inte viktigt på det sättet att det förutsätter att det är sommar, utan det är skönt att komma ut oavsett tid på året.

Alla arbetsuppgifter passar inte att göra utomhus, betonar Charlotte. Slå upp din kalender och se var du har ett möte som fungerar lika bra gående eller en text som behöver läsas, eller skrivas, fokuserat.

Hon skickar också med ett tips till alla chefer som vill prova att höja kreativitet och välmående i sin organisation genom utomhusarbete.

– Tänk på att det inte räcker att det är tillåtet, det behöver också kännas att det är ett fullt legitimt och till och med uppskattat beteende. Testa och se vad det kan ge din arbetsgrupp och dig. Börja med att uttala tydligt att det finns en potential, låt oss se vad vi kan göra av den och pröva oss fram.

I intervjuerna från de båda projekten kommer hälsoaspekten fram tydligt. När vanan är befäst blir utomhusarbetet en så viktig del av ett hållbart arbetsliv att deltagarna säger att heltid inomhus inte längre är ett alternativ för dem. De upplever mer lugn och mindre stress.

– Det gör väldigt gott för kroppen, säger Charlotte Petersson Troije.


Sara Bref

 

Vid konferensen Högskola och samhälle i samverkan 2019 samtalade Charlotte med Cecilia Bjursell om interaktiv forskning:

2021-09-23