En vecka om lärande mellan generationer

Sista veckan i april går Global Intergenerational Week av stapeln. Kampanjen organiseras av den skotska organisationen Generations Working Together, medan nationella representanter håller i trådarna i respektive land. Det blir tredje året veckan arrangeras, men första gången som den är internationell, målet är att lyfta frågan om lärande mellan generationer och inspirera individuella personer, organisationer, politiker och beslutsfattare.

Maria Carlander och Suzanne Thorén

Maria Carlander och Suzanne Thorén

I Sverige har företaget Generation Marianne åtagit sig uppdraget att arrangera Intergenerational Week. Generation Marianne arbetar för att förebygga psykisk ohälsa, bryta ofrivillig ensamhet och öka välbefinnande hos barn, unga och seniorer. Här är mötet och lärande mellan generationer en viktig del.

– Det vi vill är att det ska komma upp på den politiska agendan, att det ska vara någonting man pratar om och diskuterar, och hur vi i Sverige ska utvecklas och börja implementera arbetssättet i de olika välfärdstjänsterna, säger Maria Carlander på Generation Marianne.

Forskning visar positiva effekter av lärande mellan generationer. Vårdbehovet för de äldre minskar och förskolebarn får bättre förutsättningar inför skolstart. Men det är i ett långsiktigt perspektiv. Det behöver då vara mer organiserat och strukturerat än att barn lussar på ett äldreboende. Något som visserligen skänker mycket glädje, men som inte kan antas ge de långsiktiga effekter som forskningen lyfter fram.

– Det finns en bild av att det inte behöver vara så märkvärdigt, det behöver inte vara så strukturerat, för de blir ändå glada. Men de blir ju bara glada för stunden, det är inte det som gör att man kan bromsa någon som har en pågående process ner i demens eller att de skulle öka sin rörlighet. Eller att barnen skulle få ett vidare perspektiv och förståelse och utveckla sina sociala förmågor, säger Maria Carlander.

Den svenska Intergenerational Week går att följa digitalt via inlägg i Generation Mariannes sociala medier, med programpunkter måndag till söndag i vecka 17 (25 april – 1 maj).

  • Måndagen ägnas åt begreppet intergenerational practice and learning samt presentation av arrangören
  • Tisdagen lyfts innovativa företag på området
  • Onsdag pratar fastighetsbranschen om sina byggen med integrerade fastigheter
  • Torsdagens program är ett fysiskt event i samarbete med Seniorvärlden
  • Fredagen ges exempel på generationsöverskridande projekt
  • Lördagen ägnas åt politiken och policy på området
  • Söndagen avslutar veckan med diskussioner om Agenda 2030 och ålderism

Program Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program internationellt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: info@gmarianne.se

– Det läggs ju väldigt mycket pengar på hur man ska behandla symtom, och sätta in väldigt sena insatser. Alla pengar som går till det i stället för att arbeta proaktivt, säger Suzanne Thorén på Generation Marianne.

De har i sitt arbete suttit ner med drygt hälften av riksdagspartierna för att lyfta vikten av generationsmöten och lärande mellan generationer. Responsen är positiv, men än så länge syns det inte i praktiken.

Länder som Japan och Storbritannien, framför allt Skottland, har kommit betydligt längre än Sverige i frågan. Vi behöver lyfta fram goda ambassadörer, menar Maria och Suzanne. Projekt där man till exempel kan se att de äldre håller sig mera rörliga, behåller sin motorik och kroppsvikt och att demensen bromsas. Satsar en kommun och lyckas är det troligt att fler vill få samma resultat. Den äldre delen av befolkningen växer, det här är en fråga som alla beslutsfattare brottas med men där den intergenerationella lösningen ofta inte ens ligger på bordet.

– Det här är ingenting gulligt, vilket många verkar tro. Intergenerational practice and learning är en väletablerad metod som också har visat sig ge effekt, säger Maria Carlander.


Sara Bref

2022-03-23