Vi har en morfar i klassen

Forskning om skolor som har en klassmorfar.

Här är ett kapitel från Encell:s publikation Livslångt lärande - för välbefinnande mångfald och delaktighet (2021).

2022-03-23