Hitta resurser och samarbetspartners hos EPALE

EPALE är en europeisk plattform för vuxnas lärande, som är en del av EU:s strategi för att främja vuxnas lärande.

EPALEs logotyp, ett grönt stiliserat träd.

Innehållet på EPALE-plattformen finns på flera språk, med undersidor och material kopplat till respektive land, och medborgarna kan själva skapa ett konto för att bidra till innehållet.

Det finns olika typer av seminarier och diskussioner kring aktuella ämnen, liksom resurser för den som exempelvis letar samarbetspartners till ett projekt eller för den som söker en organisation inom sitt intresseområde.

Det finns också onlinekurser som till exempel Intercultural Competency in Education från University of Iceland eller Making Blended Education Work från University of Edinburg.

Under rubriken OER:s går det att botanisera bland inlagda resurser och lärmaterial, och man har också tagit fram och samlat ett antal resurspaket med olika inriktningar, som Digital Transition eller Learning Communities.

Via EPALEs resurscenter kan du leta fram artiklar, policydokument, rapporter och fallbeskrivningar, sorterade på det ämnesområde eller land du väljer. Exempelvis kan du filtrera så att du ser material som berör Sverige och som är skrivet på svenska, eller engelska.

Vår affilierade forskare Ann-Kristin Boström bloggar regelbundet på EPALE, här hittar du hennes blogginlägg:

Att återerövra kunskap som försvunnit

Stickning - Informellt lärande

Livslångt lärande och nyckelkompetenser

Recurrent education och éducation permanente Begreppen som föregick livslångt lärande

Livslång lärande - ett linjärt eller cirkulärt perspektiv?

Generationsöverskridande lärande – behövs det?

Vuxenutbildning som kapital - hur kommer det sig?

Livslångt lärande och vuxenutbildning - samma sak?

2023-01-25