Ekska huset, Lund, är ett av de byggnadsverk som används i boken. 

Ekska huset, Lund, är ett av de byggnadsverk som används i boken. Foto: Väsk (2007). Inhämtad från https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ekska_huset,_Lund.jpg den 6 augusti 2020 (genom licens CC BY-SA 3.0). Originalbild utan ändringar.

”Det finns matematik överallt”

Linda Jarlskog arbetar som matematiklärare på Komvux i Lund. Hon har dessutom kombinerat sina intressen för matematik och konst genom att skriva en lärobok där uppgifterna utgår från konstverk och byggnader runt om i Lund.
– Man öppnar sina ögon och ser att det finns matematik överallt, för många kopplar ju matematik till vad man gör i ett klassrum, säger hon.

Linda Jarlskog

Linda Jarlskogs engagemang för vuxnas matematiklärande sträcker sig långt utanför tjänsten som lärare på Komvux, bland annat är hon med i matematiknätverket hos Vuxenutbildning i Samverkan och så är hon styrelseledamot i det internationella nätverket Adults Learning Mathematics, ALM. Genom dessa organisationer är hon med och organiserar matematikkonferenser som hon även deltar i, både nationellt och internationellt. Det var under en sådan konferens som organiserades av ALM 2015, som fröet till hennes mattebok såddes. Temat för konferensen handlade om att upptäcka matematik i allt du gör, och när Linda kom hem till Lund gick hon ut på stan och började leta. Med hjälp av Gudrun Malmers stipendium fick hon tid att börja arbetet med att kartlägga offentliga verk och byggnader i Lund, sorterade ut dem som inte passade in, och konstruerade matteuppgifter till de kvarvarande.

– Sjuttiosex offentliga konstverk och byggnader ingår i boken och den matematik som lyfts fram är inte bara enkel matematik som skala, för det kan man ju se i allting. Matematiken kan till exempel också handla om kägelsnitt och till och med differentialanalys. Det är väldigt mycket matematik man kan se, säger hon.

Boken är uppbyggd så att det är lätt att hitta uppgifter inom ett visst matematiskt område, som passar den egna lektionsplaneringen. Det finns olika svårighetsgrader och en översikt över vad eleverna behöver ha med sig för material för att lösa sina uppgifter. Eftersom de 76 verken är indelade i 20 geografiska områden kan man också välja att låta området styra vilken matematik det blir. Om matematiken skulle bli något svår går det bra att förbereda eleverna på den matematik de behöver kunna innan de går ut för att besöka sina verk. Men det är inte bara matematik som ryms i boken, den kombineras med ett kapitel om matematiska skulpturer, ett annat om konstriktningar (ismer), ett om offentlig konst och arkitektur i Sverige med fokus på Lund samt lokalkännedom på ett sätt som närmast måste beskrivas som bildning.

– En poäng är också att eleverna ska lära sig mer om Lunds historia och kultur.

Som ett första steg får eleverna fylla i en enkät, för att se vad de kan om sin stad. Det har inte varit särskilt mycket har det visat sig, men en enkät i slutet av projektet har visat att de efteråt faktiskt kan mer om Lund.

Uppgifterna har ”testats” på elever både på högstadiet och Komvux, även andraspråkselever, och Linda har kontakt med lärare inom exempelvis estetiska ämnen för att diskutera möjligheten till samläsning. Den sista uppgiften för varje offentligt konstverk och byggnad är att eleverna gör sin egen matematiska uppgift med anknytning till verket som de själva löser, så att de vet att uppgiften går att lösa och inte är för svår, för att sedan dela med sig av sin uppgift till de andra eleverna i klassen. Som avslutning finns det instruktioner för hur eleverna själva kan sätta samman en egen konstutställning med matematiska skulpturer enligt den klassifikation som finns i boken. Då är det bra att samarbeta med en lärare i bild eller skapande verksamhet.

Just att fysiskt gå runt i staden, tillsammans med sina kompisar, och diskutera sig fram till lösningar på matteproblem har visat sig vara ett fungerande sätt att lära även för många som har med sig rädsla eller låsningar när det kommer till matematikämnet.

– De som har svårt för matte, de tyckte också det var väldigt roligt, att det var ett roligt sätt att syssla med matematik på. Då ska man ju inte välja konstverk med uppgifter som är alltför svåra, säger Linda Jarlskog.

Linda har presenterat sin bok vid flera tillfällen och har även framöver ett antal konferenser och annat inbokat, både i Sverige och utomlands. Parallellt arbetar hon med att få boken utgiven, för kruxet är att även om det finns en fysisk bok så går den ännu inte att köpa någonstans.

Även för den som inte bor i Lund kan boken vara användbar i undervisningen, då tankesättet går att applicera på konstverk oavsett geografisk ort.

– En av uppgifterna till varje offentligt konstverk är att eleverna ska beskriva verket för någon som aldrig har sett det för att sedan markera vilka ord som är matematiska. Många kopplar inte att man använder matematik i det vardagliga språket, man använder matematiska ord omedvetet, säger Linda Jarlskog. Detta är också ett sätt att synliggöra matematik.

 

Sara Bref

2023-04-24