Inspelat seminarium om folkbildning för personer med funktionsvariationer

Se Folkbildningsrådets seminarium från Almedalsveckan, om varför folkhögskolan fungerar så bra för personer med funktionsnedsättning (textat). 

Folkhögskolan är en av de utbildningsformer som fungerar bäst för personer med funktionsnedsättning och där många uppger att de får det stöd de behöver. Vad är det folkhögskolan gör som andra inte gör? Ett samtal om allas rätt till bildning och utbildning. Inspelat på Folkbildningsrådets seminarium under Almedalsveckan 2018.

Rapporten från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som Martin Hugo pratar om i klippet har nu kommit, läs mer om den här

2018-10-09