Folkbildningen viktig länk i forskning om nyanlända

Nytt projekt ska mäta utrikes föddas värderingar inom ramen för World Values Survey. Folkbildningen kan bidra med sitt enorma nätverk. 

Forskare har sedan 1981 genomfört undersökningar om värderingar och värderingsförändringar världen över genom World Values Survey, WVS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De som deltar får svara på 290 frågor om värderingar och sociala normer. 

Frågan är vad som händer när människor bosätter sig i ett nytt land? Hur påverkas värderingarna? Institutet för framtidsstudier genomför nu, i samarbete med folkbildningsorganisationer som exempelvis NBV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 1 200 kompletterande intervjuer med utrikes födda, en grupp som harvarit i Sverige mer än fem år och en grupp som har varit här kortare tid. 

NBV bidrar framför allt med sitt stora nätverk av kontakter med utrikes födda i hela landet. Resultatet ska redovisas under nästa år. 

 

Läs mer hos Institutet för framtidsstudier... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt projekt ska jämföra integrationen i Kanada och Sverige.

2018-10-24