Symposium för lärare i svenska som andraspråk

1000 deltagare från hela landet träffades 11-12 oktober för att delta i Nationellt centrum för svenska som andraspråks jubileumssymposium med temat litteraciteter och flerspråkighet.

2018-11-02