Symposium för lärare i svenska som andraspråk

1000 deltagare från hela landet träffades 11-12 oktober för att delta i Nationellt centrum för svenska som andraspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.s (NC) jubileumssymposium med temat litteraciteter och flerspråkighet.

Övergripande tog presentationerna sin utgångspunkt i att utbildning för ungdomar och vuxna måste utgå från elevernas erfarenheter och syfta till aktivt deltagande i studier, samhälls- och arbetsliv. Här avses både individens tidigare erfarenheter och de som man utvecklar gemensamt inom ramen för utbildningen. Presentatörerna visade också hur detta kan göras inom olika utbildningar och i samverkan mellan lärare.

Många föreläsningar spelades in och kan ses i efterhand på NCs webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och där finns också åhörarkopior till samtliga presentationer.

NC har också spelat in en podd om Symposium 2018 där du kan höra mer om programmet och ta del av intervjuer med föreläsare och deltagare. Också podden kommer att publiceras på NCs webb.

 

Karin Sandwall Åsberg, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk

 

2018-10-26