Forskarintervju: Ingela Bergmo Prvulovic

En nygammal bekantskap på Encell är Ingela Bergmo Prvulovic, hon beforskar det högaktuella området karriär och karriärvägledning.

Ingela Bergmo Prvulovic har i sin forskargärning intresserat sig för karriär som begrepp och fenomen, arbetslivsförändringar och dess inverkan på människor och karriärstödjande verksamheter. Hon har en examen i studie- och yrkesvägledning och även en fil.kand. i pedagogik med inriktning mot just det. 2015 disputerade hon med avhandlingen Social representations of career and career guidance in the changing world of working life.

 

Läs mer...

2018-12-03